Zapojím se

Národní platforma firemního dobrovolnictví

12. květen 2020

Unipetrol natankoval benzin pro DS Chodov

Unipetrol natankoval benzin pro DS Chodov

Před několika týdny jsme vyzvali dobrovolníky, aby v těžké situaci pomohli Domovu seniorů Chodov a zajistili, nakoupili a dovézli celou řadu potřeb pro jejich klienty a zaměstnace. Celá řada úplně neznámých lidí do domova dovezla sušenky, džusy, ovoce, časopisy a spoustu dalších věcí. Všem vám za to patří dík především od seniorů a zaměstnanců domova.

Nyní nás DS Chodov oslovil znovu a požádal nás, jestli bychom nebyli schopni zajistit finance na pohoné hmoty. Zaměstanci v době karantény měli zajištěny svozy automobily do a ze zaměstnání proto, aby nemuseli využívat MHD a byli více chráněni před nákazou. Chrání tak klienty a minimalizovali rizika přenosu viru na tuto ohroženou skupinu.  

Protože my víme, na koho se obrátit, tak se nám podařilo domluvit s naší členskou firmou Unipetrol, aby Domovu pro Seniory Chodov věnovala 28.000 Kč v podobě benzinových karet. Této rychlé pomoci si vážíme a děkujeme. 

Pro firmy

  • Nadchneme vás pro dobrou věc a zajistíme, že pomůžete tam, kde je to třeba
  • Připravíme dobrovolnický teambuilding s přidanou hodnotou
  • Díky nám využijete své odborné znalosti pro neziskový sektor
Jak to funguje

Pro neziskovky

  • Zapojte se do největší profesionální sítě pro firemní dobrovolnictví
  • Najděte zapálené firemní dobrovolníky
  • Využijte různé druhy pomoci od manuální po odbornou

Jak to funguje
BPS

BPS – Byznys pro společnost, z. s.
V Tůních 11
120 00, Praha 2

Byznys pro společnost je největší odborná platforma pro sdílení principů odpovědného podnikání v České republice. Jsme partnerskou organizací CSR Europe.